ยอร์กเชียร์ เทอร์เรียร์

ยอร์กเชียร์ เทอร์เรียร์ มาจากเมืองยอร์คเชียร์ของอังกฤษ โดยการผสมข้ามพันธุ์เทอร์เรียหลายสายพันธุ์แต่ก่อนจะใหญ่กว่าสำหรับหนูล่าสัตว์ ต่อมาพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน

ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย จัดเป็นสุนัขทอยด็อก โดยมีน้ำหนักเฉลี่ย 1-5.4 กก. ถึงตัวเล็กแต่กล้าหาญ ยามดี รักเจ้าของ แต่เชื่อมั่นในตัวเองสูงส่งจนไม่ฟังคำสั่งเจ้านาย การอบรมเลี้ยงดูต้องแปรงฟันเป็นประจำทุกวัน

นี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับสายพันธุ์นี้ ส่วนการอาบน้ำก็ทำได้แค่เดือนละครั้งก็พอ สำหรับอาหารของยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย น่าจะเป็นอาหารที่ดีที่สุด เพราะสะดวกในการบำรุงรักษา

และมีอัตราส่วนสารอาหารครบถ้วน อย่างไรก็ตาม อาหารเปียกอาจผสมลงในอาหารเม็ดเพื่อเพิ่มความอร่อยเป็นครั้งคราว

ยอร์กเชียร์ เทอร์เรียร์

Yorkshire Terriers originated from the English city of Yorkshire. By crossbreeding terriers many different species but before bigger for hunting mice Later developed to be smaller as a pet in the house.

Yorkshire Terriers are classified as Toy Dogs with an average weight of 1-5.4 kg. Although small but brave Good watchmanship, love the owner, but he believes in himself so high that he doesn’t listen to his boss’s orders. The upbringing requires regular brushing every day.

This is very important for this breed. As for bathing, it may be done only once a month is enough. As for the diet of the Yorkshire Terriers It should be the best food. because it is convenient to maintain

And there is a complete nutrient ratio.This dog is the prototype of the famous cartoon Snoopy. Beagles originated in the United Kingdom. It was originally used as a dog for hunting rabbits because of its very good sense of smell. but is currently being trained as a police dog or dogs that check for illegal items such as drugs, explosives, etc. Beagles are classified as hounds or hounds. Height is 33-38 inches. However, wet food may be mixed into the food pellet to increase its palatability from time to time.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<