ไทยหลังอาน

ไทยหลังอาน เป็นสุนัขสายพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย เป็นหูขนาดกลาง ผมสั้น และรูปสามเหลี่ยม ปลายจมูกมีสีดำและปากเป็นรูปลิ่ม หางเรียวยาวเป็นรูปดาบ ลักษณะเด่นของมันคือมีอานที่เกิดจากขนที่งอกไปข้างหลังกับไรผมปกติที่ด้านหลัง ต้นกำเนิดของสุนัขไทยหลังอานอยู่ทางทิศตะวันออก

จังหวัดจันทบุรีและตราด ชนพื้นเมืองใช้สายพันธุ์ล่าและติดตามเกวียนเพื่อเฝ้าระวังภัย ระบบขนส่งที่ย่ำแย่ในอดีตทำให้สันไทยคงสภาพเดิมไว้ได้นาน

มีการวิเคราะห์และศึกษาจากคนที่คิดว่าสุนัขไทยหลังอานน่าจะมาจากกลุ่มหมาป่าและหมาจิ้งจอก สุนัขไทยหลังอานเป็นพันธุ์พื้นเมืองในเอเชียตะวันออกในเขตร้อน มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น สุนัขในประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า มาเลเซีย และบางส่วนของจีน สุนัขในภูมิภาคนี้มีกะโหลกศีรษะรูปลิ่ม มีกรามที่ใหญ่และแข็งแรง หูทั้งสองตั้งตรง มีเส้นตรง หางยกขึ้นเหมือนดาบหรือเคียว

แต่สุนัขไทยหลังอานมีลักษณะเฉพาะคือมีขนที่ด้านหลังขึ้นด้านหลัง ที่สายพันธุ์อื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันในประเทศต่างๆ ไม่มี และนี่คือที่มาของ Thai Ridgeback

จากผลการวิจัยของ รศ. สุรวิทย์ วรรณไกรโรจน์ อาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่ามีภาพเขียนถ้ำในยุคหินใหม่อายุประมาณ 2,000 ปี ในจังหวัดนครราชสีมาและอุทัยธานี มันเป็นร่างของสุนัขที่มีหูและหางดาบ สีฐานยืนด้วยธนูและลายเสือ

แต่ภาพไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะดูว่ามีอานหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้วิจัยไม่พบว่าเรื่องราวของสุนัขไทยหลังอานถูกบันทึกก่อนรัชกาลที่ 9 เพราะหนังสือก้อยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่กล่าวถึงสุนัขมงคลไม่ได้กล่าวถึงสุนัขหลังอานหรือสุนัขถอยหลัง ผมบนมัน แผ่นหลังใด ๆ หนังสือข่อยโบราณซึ่งอ้างว่ามีอายุกว่า 300 ปี

ไทยหลังอาน

ไทยหลังอาน
ไทยหลังอาน

Thai ridgeback is a breed of dog native to Thailand. They have medium-sized ears, short hair and triangular shape. The tip of the nose is black and the mouth is wedge-shaped. The tail is slender and long in the shape of a sword. Its distinctive feature is that it has a saddle formed by hair growing backwards with normal hairline on the back. The origin of the Thai ridgeback dog is in the east.

Chanthaburi and Trat provinces Indigenous peoples used the species to hunt and track carts to watch for danger. The poor transportation system in the past has kept the San Thai intact for a long time.

There was an analysis and study of people who thought the Thai ridgeback was probably from a group of wolves and foxes. The Thai Ridgeback is indigenous to tropical East Asia.

But the Thai ridgeback dog is unique in that it has hair on its back. at other species In the same group in different countries, none, and this is the origin of Thai Ridgeback.

Based on the research results of Assoc. Prof. Surawit Wankrairot, Lecturer of the Faculty of Agriculture. Kasetsart University Found that there are cave paintings in the Neolithic period, about 2,000 years old, in Nakhon Ratchasima and Uthai Thani provinces. It was the body of a dog with sword ears and tail. Base color stand with bow and tiger pattern

But the picture doesn’t have enough detail to see if there is a saddle or not. In addition, the researcher did not find that the story of the Thai ridgeback dog was recorded

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<