หมาป่าเอเชีย

หมาป่าเอเชีย หรือหมาแดงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ชื่อวิทยาศาสตร์ Cuon alpinus ในวงศ์ Canine (Canidae) เป็นหมาป่าขนาดใหญ่กว่าสุนัขจิ้งจอกจมูกสั้นมีหูกลมใหญ่ ขนตามลำตัวค่อนข้างสั้นและมีสีน้ำตาลแดง สีขนที่ท้องจะอ่อนกว่าด้านหลัง หางเป็นพวงปลายหางมีสีเทาเข้มหรือดำ เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในสกุล Cuon

ไฮยีน่าเป็นหมาป่าขนาดกลาง ตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ 15-20 กิโลกรัมตัวเมีย 10-13 กิโลกรัมส่วนหัว – ลำตัวยาว 90 เซนติเมตรส่วนสูงไหล่ประมาณ 50 เซนติเมตรขนหนาทึบสีน้ำตาลแดงอมส้ม การกระจายพันธุ์ทางตอนเหนือมักมีสีน้ำตาลหรือสีเหลืองอ่อนและขนยาวกว่า สุนัขบางตัวมีคอขาและใบหน้าเป็นสีขาว

แต่สุนัขในประเทศไทยจะมีสีน้ำตาลแดงตลอดตัวไม่มีสีขาว สีดำหางเป็นพวงยาว 40-45 ซม. หลังสีเข้มหูกลมใหญ่มีขนในหูสีขาวปากสั้นกรามและฟันแข็งแรงมาก มีเพียงฟันกรามล่างข้างละสองซี่ ซึ่งแตกต่างจากสุนัขพันธุ์อื่น ๆ ที่มีฟันกรามล่างข้างละสามซี่

จำนวนฟันและปากมี 40 ซี่ซึ่งสุนัขตัวอื่นมี 42 ซี่ พบหมาในเอเชียตะวันออกอินเดียจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงเกาะชวา ทางเหนือถึงละติจูดสูงสุด 54 องศา

หมาป่าเอเชีย

Hyena, the Asian wolf or the red hound is a mammal. The scientific name Cuon alpinus of the Canine family (Canidae) is a larger wolf than the short-nosed fox with large round ears. Its body hair is rather short and reddish brown. The hair color on the stomach is lighter than the back. Bushy tail The tip of the tail is dark gray or black. It is the only living thing in the genus Cuon.

Hyena is a medium sized wolf. Male weighs approximately 15-20 kilograms, females 10-13 kilograms, head-body length is 90 centimeters, height at the shoulder is about 50 centimeters, thick, dense fur, reddish-orange-brown. The northern ones of the distribution are usually brown or light yellow, and the fur is longer. Some dogs have a white neck, legs, and face.

But dogs in Thailand are reddish brown throughout their body, no white. Black, bushy tail, 40-45 cm long, dark back, large round ears, white fur in the ears, short mouth, very strong jaw and teeth. There are only two lower molars on each side. This is different from other dogs that have three lower molars on each side.

The number of teeth and the mouth has 40 teeth, which other dogs have 42 teeth. The hyena found from East Asia, India, China, Southeast Asia down to the island of Java. The north reaches the highest latitude 54 degrees.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<