เซนต์ เบอร์นาร์ด

เซนต์ เบอร์นาร์ด สุนัขที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดของสุนัขดูเหมือนว่ามันดูบึกบึน ต้องยกให้กับนกชนิดนี้ “เซนต์เบอร์นาร์ด” หน้าตาของมันเป็นเหมือนหน้ากากที่ปกคลุมไปด้วยขนสีดำ จึงทำให้มันดูน่าเกรงขามกล่าวอีกนัยหนึ่งเซนต์เป็นสุนัขที่มีพลังมาก ก็เพียงพอที่จะลากคนไปได้ ไม่เพียงแค่นั้นนักบุญยังสูงใหญ่ล่ำสันและมีกล้าม โดยเฉพาะขาและแขนที่เกิดจากการออกกำลังกายและการฝึกอยู่เสมอหากอยู่ในท่ายืนร่างกายของคุณจะสูงขึ้นหรือเท่าคนก็ได้นะจะบอกให้ จัดอยู่ในกลุ่ม Working Group หรือสุนัขกู้ภัย เฝ้าบ้านและงานตำรวจ

ประวัติของมันยังไม่ชัดเจนในต้นกำเนิดที่แท้จริงใน 700 ปีก่อนคริสตกาล แต่เซนต์เบอร์นาร์ดมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากตั้งแต่ปี 1660 – 1670 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 1,000 ปี บ้านเกิดของเซนต์เบอร์นาร์ดคือประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ในพื้นที่ของช่องภูเขาเซนต์เบอร์นาร์ดที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ เทือกเขาแอลป์ (Alps) เป็นสุนัขภูเขาที่มีไว้เพื่อรักษาพระและช่วยเหลือพวกเขา การช่วยชีวิตมนุษย์เริ่มขึ้นในปีค. ศ. 1048

นักบวชชาวคริสต์ชื่อเบอร์นาร์ดไปที่บริเวณช่องแคบเซนต์เบอร์นาร์ดเมาน์เทน เพื่อขับไล่โจรฮังกาเรียนและซาราเซที่มักจะปล้น และฆ่าผู้ที่เดินทางหรือจับตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ออกจากพื้นที่เพื่อสร้างความสงบและปลอดภัยให้กับนักเดินทางซึ่งนักบุญเบอร์นาร์ดและฤาษีได้สร้างสถานที่พักผ่อนเพื่อช่วยเหลือนักเดินทางแม้ว่าจะสามารถกำจัดหัวขโมยได้ก็ตามทางเซนต์เบอร์นาร์ด ช่องเขาอันตรายมากในการเดินเท้า แม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นก็ตาม

เซนต์ เบอร์นาร์ด

The largest dog in the world, the size of a dog, it looks tough. Must be given to this kind of bird “St. Bernard” Its face is like a mask covered in black fur. It makes him look formidable. In other words, Saint is a very powerful dog. It is enough to drag a person. Not only that, the saint was tall, muscular, and muscular. This is especially true of legs and arms, which is caused by regular exercise and training.If in a standing position, your body will be taller or as tall as the person, I will tell you. Classified in the Working Group or rescue dogs Watch over the house and police work.


Its history is unclear its exact origin in 700 BC. But St. Bernard has a very long history, from 1660 to 1670, from the past to the present for more than 1,000 years. St Bernard’s hometown is the country. Switzerland, in the area of ​​the snow-covered St. Bernard mountain channel The Alps are mountain dogs meant to save monks and save them. Human life saving began in the year of c. Fri 1048

A Christian priest Bernard goes to the St Bernard Mountain Strait. To repel Hungarians and Sarasei, who often rob And kill those traveling or capturing for ransom, leaving the area to bring peace and safety to travelers, where Saint Bernard and the hermit have built resting places to help travelers, even if they can get rid of thieves. By the way of St. Bernard The gorge is very dangerous on foot. Even though the weather is cold.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<