สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน มีถิ่นกำเนิดของสุนัขสายพันธุ์ไทยหลังอานจะมีการวิเคราะห์และมีการศึกษากันอย่างก้วางขวางทั้งใน ประเทศไทย หรือต่างประเทศและโดยมีการสันนิษฐานว่า สุนัขพันธุ์ไทยหลังอานนั้นมาจากกลุ่มพวกหมาป่าและสุนัขพื้นเมืองในเขตร้อนบริเวณเอเชียตะวันออก

สาเหตุที่ๆเรียกหลังอานนั้นก็เพราะว่าตรงขนบนหลังขึ้นย้อนกลับ โดยมากเริ่มต้นที่ริมๆตรงกระดูดสันหลังใต้ไหล่ทั้งสองลงไปเล็กน้อย จนถึงแถวบริเวณตรงกลางหลังหรือตรงสะโพก ที่มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันซึ่งมองภาพรวมๆแล้วนั้นจะมีลักษณะที่คล้าย อานม้าหรือๆอานรถ

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน นั้นจะมีอานที่จะเหมือนลูกศร นั้นคืออานที่มีรูปร่างที่คล้ายลูกศรทีขวัญ 2 ขวัญตรงบริเวณหัวอานตรงบริเวณหัวไหล่ ด้านปลายๆอานจะมีลักษณะที่เรียวและแหลมจรดกลางหลังหรือสะโพก ถ้าอานชนิดเดียวกันแต่ถ้าไม่มีหัวอานจะเรียกว่าอานเข้มหรืออานเทพ

เป็นอานแผ่นที่ข้อนข้างใหญ่ที่อยู่บนแผ่นหลัง หรือมีขวัญหรืออากจะไม่มีขวัญก็ได้ จะมีรูปร่างแตกต่างออกไป จะเรียกชื่อนั้นตามลักษณะของสิ่งนั้นๆ อย่างเช่น อานพิณ อานไวดอลิน อานใบโพธิ์ อานโบว์ลิ่ง อานม้า อานกีต้าร์ เป็นต้น

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน

Thai saddle dog The origin of the Thai breed dog saddle will be analyzed and studied extensively, either in Thailand or abroad and with the assumption that The Thai saddle dog breed comes from a group of wolves and native dogs in the tropical region of East Asia.

The reason why they call the saddle back is because the hair on the back is back. Usually beginning at the edge of the spine, slightly below the shoulders Up to the area in the middle of the back or on the hips With different shapes that look at the overall picture will look like Saddles or other car saddles

Thai saddle dog Will have a saddle that will look like an arrow That is a saddle that is shaped like an arrow. Kwan 2 Kwan in the head of the saddle at the shoulder The tip of the saddle is slender and pointed to the back or hips. I

Is the saddle that has a large ankle on the back Or if there is a gift or a gift, there may be no gift Will have a different shape Will call that name according to its characteristics such as saddles, harp saddles, vinoline saddles, bodhi leaves, bowling saddles, saddles, guitar saddles, etc.

ขอบคุณรูปจาก>>> Google<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<