ไทยหลังอาน (Thai Ridgeback)

ไทยหลังอาน สุนัขหายากพันธุ์นี้เป็นหนึ่งในสุนัขพันธุ์แรกของโลก มีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่ประเทศไทยจึงเป็นที่เชื่อกันว่าสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขพันธุ์แท้ไม่กี่พันธุ์บนโลก สุนัขพันธุ์ไทยหลังอานขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการล่าสัตว์และปกป้องครอบครัว นับเป็นสุนัขพันธุ์ที่หาได้ยากนอกประเทศไทย ปัจจุบันมีสุนัขพันธุ์นี้ในประเทศสหรัฐอเมริการเพียงประมาณ 300 ตัวเท่านั้น

ลักษณะภายนอก

ไทยหลังอาน ขนาดตัวปานกลางมีขนสั้น เรียบ และหูตั้ง สุนัขไทยหลังอานได้ชื่อมาจากขนบริเวณหลังที่ขึ้นย้อนแนวจนมีลักษณะคล้ายอานอยู่กลางหลัง น้ำหนักตัวประมาณ 15-35 กิโลกรัม และส่วนสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร โดยสุนัขเพศเมียขนาดเล็กว่าเพศผู้อย่างชัดเจน

อุปนิสัยและอารมณ์

เนื่องจากมีสัญชาตญาณที่ดีในการล่าและเฝ้ายามโดยไม่ต้องผ่านการฝึก สุนัขพันธุ์นี้อาจแสดงความก้าวร้าวเพื่อปกป้องเจ้านาย มีโอกาสน้ำหนักเกินได้ง่ายเพราะมักจะเป็นที่รักของคนในครอบครัว ดังนั้นการออกกำลังกายทุกวันจำเป็นสำหรับสุนัขไทยหลังอาน และต้องการพื้นที่อบอุ่นภายในบ้าน

ประวัติสายพันธุ์

ศิลปกรรมโบราณอายุราว 4,000 ปี แสดงให้เห็นว่าสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานมีต้นกำเนิดมาจากเกาะที่แยกตัวออกมาทางตะวันออกของประเทศไทย เนื่องจากบริเวณนี้แยกออกจากส่วนอื่นและมีการคมนาคมขนส่งที่แย่ทำให้สุนัขพันธุ์นี้คงสายพันธุ์แท้เอาไว้ แทบไม่มีการผสมข้ามพันธุ์เลยแม้แต่น้อย

ในประเทศไทยยังคงใช้สุนัขพันธุ์นี้ในการล่าสัตว์เป็นหลัก มีความสามารถในการจับสัตว์ขนาดเล็กและเฝ้ายามบ้านได้เป็นอย่างดีเมื่อเจ้าจองไม่อยู่บ้าน ปัจจุบันสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเป็นพันธุ์ที่หาได้ยากมากนอกประเทศไทย มีประชากรสุนัขพันธุ์นี้เพียงประมาณ 300 ตัว ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย United Kingdom Club ในปี 1996

ไทยหลังอาน

Thai saddle, this rare dog breed is one of the world’s first dog breeds. Originating from Thailand, it is believed that this dog is a few purebred dogs on earth. Thai saddle dogs are known for their ability to hunt and protect their families. It is a rare dog breed outside Thailand. Currently, there are only about 300 dogs of this breed in the United States.

Medium-sized Thai saddle back, with smooth short hair and erect ears. The Thai dog’s back saddle is derived from the hair on the back area that goes upwards until it resembles a saddle in the middle of the back. The body weight is approximately 15-35 kilograms and the height is around 50-60 centimeters. The female dogs are clearly male.

Because there is a good instinct to hunt and guard without training This breed may show aggression to protect the boss. Have an opportunity to easily become overweight because it is often loved by family members Therefore, daily exercise is necessary for Thai dogs after the saddle. And need a warm space inside the house

ขอบคุณรูปจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่